Po³±czenie z serwerem bazy danych nie powiod³o siê.nie mozna polaczyc sie z baza danych