Opisy testów psychologicznych wykonywanych w gabinecie

 

Gabinet psychologiczny „A-Thymos” oferuje diagnostykę psychologiczną w zakresie:
- diagnozy osobowości,
- diagnozy intelektu (poziomu IQ),
- diagnozy funkcjonowania w szkole itp.


Wyniki badań psychologicznych pozwolą Państwu m.in.
- określić swoje słabe i mocne strony,
- poznać swój iloraz inteligencji (IQ),
- zrozumieć swoje zachowanie i określić specyficzne problemy
- mogą stanowić punkt wyjścia do planowania psychoterapii, szkoleń, treningów czy warsztatów psychologicznych.

Wyniki badań mogą także:
- pomóc Państwu w zapoznaniu się z testami stosowanymi w trakcie rekrutacji,
- wyłonić osoby najbardziej kompetentne dla danego stanowiska pracy,
- być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego,
- być pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej.


Organizacja i przebieg badania:
Badania poniższymi testami psychologicznymi odbywają się w centrum „A-Thymos” i prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Wyniki badań oraz ich interpretację mogą Państwo odebrać w placówce lub mogą być wysłane na podany przez Państwa adres korespondencyjny. Jednakże warto umówić się na oddzielne spotkanie z psychologiem, które poświęcone będzie omówieniu uzyskanych przez Państwa wyników i zaplanowaniu ew. dalszego postępowania (udział w szkoleniu, warsztatach rozwoju osobistego lub psychoterapii).
Dowiedz się więcej o badaniach psychologicznych dzwoniąc pod numer 0 790 474 185 lub pisząc na adres info@conatopsycholog.pl


Podstawowe informacje o oferowanych testach psychologicznych.


SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH WAIS-R(PL)

Jest to najlepszy test badający poziom inteligencji. Posiadamy jego najnowszą zrenormalizowaną wersję. Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej i składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyki, Słownika, Rozumienia i Powtarzania Cyfr) oraz pięciu testów bezsłownych (Uzupełniania braków w obrazkach, Porządkowania obrazków, Wzorów z Klocków, Układanek, Symboli cyfr). Test najczęściej stosuje się do diagnozy intelektu osób bezpośrednio zainteresowanych, także w stosunku do uczniów posiadających trudności szkolne lub osób zdolnych w celu określenia ich poziomu inteligencji i maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego.
Czas trwania testu: ok. 2 godzin.
Cena: 250 PLNINWENTARZ OSOBOWOŚCI NEO-PI-R

Jest to jeden z najlepszych testów badających cechy osobowości. W naszej pracowni posiadamy jego najnowszą wersję znacznie ciekawszą i wychodzącą poza ramy znanego dotąd i popularnego NEO-FFI. Kwestionariusz ten służy do diagnozy cech osobowości zawierających się w modelu pięcioczynnikowym. Uwzględnia on poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”,
dzięki czemu możemy precyzyjnie opisać cechy osobowości osoby badanej oraz (ostrożnie przewidzieć) możliwości adaptacyjne do środowiska zawodowego. Wszechstronna analiza osobowości oraz szerokie możliwości zastosowania tego testu sprawiają, że cieszy się on dużym powodzeniem wśród naszych klientów.
Czas trwania testu: ok. 60 min.
Cena: 150 PLN


KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA EPQ-R

EPQ-R służy do badania podstawowych wymiarów osobowości ujętych w teorii Eysencka. Kwestionariusz ten składa się ze 100 pytań tworzących cztery skale. Mierzy między innymi skłonności do neurotyzmu, psychotyzmu, kłamstwa oraz poziom ekstrawersji. Służy do badania młodzieży oraz osób dorosłych.
Czas trwania testu: ok. 35 min.
Cena: 120 PLN

 

TEST OSOBOWOŚCI I ZAINTERESOWAŃ (TO-Z)

Jest to wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości oraz zainteresowań. Wykorzystywany głównie jako pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu uczniów.
Test mierzy:
Skale osobowości: samokrytyka - brak samokrytyki, nastawienie społeczne - nastawienie aspołeczne, ekstrawersja - introwersja, nieneurotyczny - neurotyczny, niemaniakalny - maniakalny, niedepresyjny - depresyjny, nieschizoidalny - schizoidalny, nieparanoidalny - paranoidalny, wegetatywnie stabilny - wegetatywnie labilny.
Skale zainteresowań: zamiłowanie do życia na wsi - zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.
Normy: dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Czas trwania testu: ok. 50 minut
Cena: 120 PLNSKALA DYREKTYWNOŚCI (SD)

Skala SD powstała w nurcie badań nad osobowością autorytarną. Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli).
Czas trwania testu: ok.15 minut
Cena: 80 PLN

 

KWESTIONARIUSZ NADZIEJI PODSTAWOWEJ BHI-12

Mierzona za pomocą kwestionariusza BHI-12 nadzieja podstawowa rozumiana jest, zgodnie z teorią E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom. Przeświadczenie to stanowi czynnik warunkujący konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany i przełomowe wydarzenia, zwłaszcza na sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat.
Czas trwania testu: 10-15min
Cena: 70 PLN

 

WZROKOWO – MOTORYCZNY TEST GESTALT (BENDER)

Test ten służy do badania orientacji przestrzennej w toku kopiowania dziewięciu wzorów rysunkowych. Jest on powszechnie stosowany w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu różnych rodzajów organicznych schorzeń mózgu, upośledzenia umysłowego, psychoz alkoholowych, demencji starczej. Może być także stosowany do wykrywania przypadków symulacji upośledzenia umysłowego i chorób psychicznych.
Czas trwania testu: bez ograniczenia czasowego.
Cena: 160 PLN

 

KWESTIONARIUSZ „KLASA WOBEC MNIE”, „JA WOBEC KLASY”

Zestaw kwestionariuszy stworzony na potrzeby diagnostyki nieprzystosowania społecznego dzieci w klasie szkolnej. Kwestionariusze składają się z 26 i 24 pytań dotyczących zachowania się klasy wobec osoby badanej oraz zachowań osoby badanej wobec klasy. Kwestionariusz stosuje się wobec dzieci od 10 do 15 roku życia.
Czas trwania testu: około 30 – 40 min.
Cena: 100 PLN

 

SKALA POSTAW BYĆ I MIEĆ (SPBiM)

Kwestionariusz ten służy do badania postawy „Być” lub „Mieć” przy założeniu, że są to dwa krańce jednego kontinuum.
Czas trwania testu: ok. 25 min.
Cena: 80 PLN

 

home :: o mnie :: artykuły :: porady :: gabinet :: szkolenia :: cennik :: kontakt :: created by
Licznik odwiedzin: 397487